Dự thảo thông tư quy định danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ TT&TT

Ngày 15/10/2022

Ngày 21/02/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông có công bố dự thảo Thông tư xx/2022/TT-BTTTT (thay thế cho Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT quy định "Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông" (danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng nhà nước, chứng nhận hợp quy và/hoặc công bố hợp quy).

Các điểm mới đáng chú ý của dự thảo:

1. Bộ TT&TT bổ sung vào danh mục các quy chuẩn kỹ thuật mới, bao gồm:

(1) QCVN 22:2021/BTTTT (an toàn điện cho thiết bị ICT)

(2) QCVN 65:2021/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị WLAN băng tần ISM 5G)

(3) QCVN 123:2020/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 40GHz ~ 246GHz)

(4) QCVN 124:2021/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị radar sử dụng trên thiết bị giao thông vận tại mặt đất, hoạt động trong băng tần 76GHz ~ 77GHz)

(5) QCVN 127:2021/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị đầu cuối 5G NR độc lập)

(6) QCVN 129:2021/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị đầu cuối 5G NR lai ghép)

2. Bộ TT&TT có làm rõ "Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 chỉ khi trùng khớp về mô tả sản phẩm, hàng hóa và mã số HS nêu tại Danh mục".

Tuy nhiên, trong khoản 2 điều 4 lại quy định: "Sản phẩm, hàng hóa không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tự tuân thủ và chịu trách nhiệm về an toàn của sản phẩm, hàng hóa."

3. QCVN 65:2021/BTTTT và QCVN 65:2013/BTTTT được sử dụng song song trong giai đoạn từ 01/07/2022 đến 30/06/2023. Để làm thủ tục công bố hợp quy, doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận hợp quy của một trong 2 phiên bản này là đủ.

4. Bộ TT&TT chuyển 08 nhóm sản phẩm được đánh giá là ít gây mất an toàn từ Phụ lục 1 sang Phụ lục 2, bao gồm: Máy bộ đàm, radar cự ly ngắn 76~77 GHz, thiết bị vô tuyến cự ly ngắn sử dụng cho mục đích chung hoạt động trong một số băng tần cụ thể, RFID 13.56MHz, SHF.

5. Loại bỏ khỏi danh mục 06 nhóm hàng hóa do đã lỗi thời hoặc ít gây mất an toàn, bao gồm: máy VHF sử dụng trên sông, Inmarsat F77, điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao (không gồm điện thoại DECT)...

6. Bỏ nhóm "thiết bị khác" ra khỏi danh mục.

Dự thảo thông tư xx/2021/TT-BTTTT sẽ sớm được chính thức ban hành (dự kiến trong tháng 03/2022 ~ 04/2022) và chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/07/2022

Ý kiến của ExtendMax về việc áp dụng dự thảo:

1) Do Bộ TT&TT cho phép sử dụng 1 trong 2 phiên bản QCVN 65:2021/BTTTT và QCVN 65:2013/BTTTT được sử dụng song song trong giai đoạn từ 01/07/2022 đến 30/06/2023, doanh nghiệp chỉ cần giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm theo 1 trong 2 phiên bản này là đủ để làm thủ tục nhập khẩu.

2) Căn cứ theo khoản 2, Điều 4 của dự thảo thông tư, mặc dù sản phẩm không nằm trong danh mục bắt buộc, doanh nghiệp cũng cần áp dụng quy chuẩn, thực hiện chứng nhận hợp quy để đảm bảo tính tuân thủ và tính an toàn của sản phẩm.

3) Hiện tại điều kiện của các phòng thử nghiệm trong nước vẫn bị giới hạn và có thể gặp khó khăn trong việc thử nghiệm QCVN 123:2021/BTTT, QCVN 124:2021/BTTT, QCVN 127:2021/BTTTT and QCVN 129:2021/BTTTT. Do vậy, có khả năng Bộ TT&TT sẽ chấp thuận cho phép sử dụng kết quả thử nghiệm nước ngoài do phòng thử nghiệm đạt ISO / IEC 17025 ban hành.

4) Có một số điểm vẫn chưa có hướng dẫn trong dự thảo do đó có thể doanh nghiệp sẽ gặp lúng túng khi áp dụng, bao gồm:

► Phụ lục 2 - mục 4.1 có mô tả áp dụng cho thiết bị vô tuyến hoạt động trong dải tần 40GHz ~ 246GHz, nhưng phần mô tả quy chuẩn áp dụng thì lại có các quy chuẩn cho băng tần 13.56MHz và 27MHz.

► Bộ TT&TT công bố "Thiết bị Ra đa dùng cho tàu thuyền đi biển nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng theo Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ, nhưng vẫn phải thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa vào sử dụng". Tuy nhiên, theo Nghị định số 132/2008/ND-CP (được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/ND-CP và Nghị định số 154/2018/ND-CP" thì "hoạt động công bố hợp quy là việc thực hiện quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu". Do vậy doanh nghiệp sẽ cần liên hệ để được hướng dẫn về phương thức công bố hợp quy không thông qua quá trình "đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu".

► Một số doanh nghiệp có thể gặp lúng túng khi nhập khẩu các thiết bị RFID UHF sử dụng băng tần 918.4MHz ~ 923MHz thuộc nhóm Phụ lục 1 - mục 2.8 (không phải loại sử dụng để thu phí giao thông không dừng) do mục này quy định quy chuẩn áp dụng là QCVN 73:2013/BTTTT. Trong khi đó phạm vi áp dụng của QCVN 73:2013 không bao gồm dải tần 918.4MHz ~ 923MHz. Do vậy, các doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn thêm.

Các Bài Viết Khác

13-08-2023

Kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

13-08-2023

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

22-04-2023

ISO 45001:2018 ra đời với sứ mệnh giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro không đáng có liên quan tới sức khỏe của công nhân viên. Đối với doanh nghiệp sản xuất, ISO 45001:2018 trở thành công cụ đắc lực để thúc đẩy nâng cao năng suất.

21-04-2023

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

06-12-2022

TCVN 9536:2021 áp dụng về Hiệu suất năng lượng Máy thu hình TiVi dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế TCVN 9536 2012 kể từ năm 2025.

15-10-2022

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông BẮT BUỘC phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

11-10-2022

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.

07-10-2022

Với một thế giới ngày càng hiện đại, việc chặt chẽ cũng như an toàn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Giả sử: Bạn mua một chiếc Máy điều hòa thì vấn đề gì được bạn ưu tiên? Chính là an toàn và chất lượng. Còn nếu bạn là Doanh nghiệp thì bạn muốn điều gi? Câu trả lời chính là Khách hàng.

06-10-2022

Tính đến tháng 9 năm 2022, đã có hơn 346 nghìn lượt phương tiện kiểm định không đạt tiêu chuẩn ở lần kiểm định thứ nhất phải khắc phục sửa chữa.

06-10-2022

Chứng nhận BRC - British Retailer Consortium được phát triển nhằm giúp cho doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và các thị trường quốc khó tính như Hoa Kỳ và EU.

06-10-2022

Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và chế biến, vận tải kho bãi, chế tạo sửa chữa… Đây là một trong số những ngành nghề có nhiều nguy hiểm gây mất an toàn cho người lao động. Khả năng phát sinh những tai nạn trực tiếp khá cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và xã hội.

20-07-2022

Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ký ngày 14/10/2021 quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Thông tư này có nhiều điểm mới với tư tưởng cởi mở tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn so với phiên bản cũ là Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT.

01-04-2022

SWIN - Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục bắt buộc Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn và Công bố hợp quy, hợp chuẩn phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Chứng nhận sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN...

01-04-2022

Doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng đồ Điện, Điện tử,... cần gì? SWIN hiểu được những điều mà Doanh nghiệp bạn cần để tiến hành đưa hàng hóa cung cấp ra thị trường. Và SWIN tin rằng khi bạn đến với chúng tôi, bạn không hề thất vọng mà ngược lại Bạn muốn kết nối lâu dài hơn nữa... Bởi:

18-11-2021

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT công bố bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thông tư 11).

18-11-2021

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu của Chính phủ về việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, các điều kiện cho hoạt động đo lường cũng từng bước được đơn giản hóa, cắt giảm.

21-09-2021

Bảo đảm hệ thống giao thông vận tải thông suốt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc vận chuyển nông sản, vật tư đầu vào và tiêu thụ, xuất khẩu; hướng dẫn cho người lao động đã được tiêm đủ liều vắc xin để có lao động.

12-05-2021

Thương hiệu là khái niệm được nhắc đến rất nhiều và được rất nhiều chuyên gia đưa ra định nghĩa, nhưng có 2 định nghĩa khiến tôi nhớ nhất

12-05-2021

Chương trình hành động theo tiêu chuẩn ISO cho các nước đang phát triển tạo thành khuôn khổ tổng thể cho kỹ thuật và đào tạo để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên.

Zalo
090 4567 980
Zalo