Những Vật liệu xây dựng phải chứng nhận Hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD?

Ngày 11/10/2022

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.

 

1. Những Sản phẩm/Vật liệu nào cần chứng nhận hợp quy QCVN16:2019?

Đúng theo QVCN16:2019/BXD thì có tổng cộng 36 nhóm /loại thuộc danh mục cần phải thực hiện Chứng nhận Hợp quy.

  • Sau đây là danh sách những sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận và công bố hợp quy.

- Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
- Xi măng poóc lăng
- Xi măng poóc lăng hỗn hợp
- Xi măng poóc lăng bền sunfat
- Xi măng poóc lăng hỗn hợp bên sunfat
- Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
- Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
- Thạch cao photpho dùng để sản xuất xi măng
- Kính xây dựng
- Kính nối
- Kính phẳng tôi nhiệt
- Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
- Kính hộp gắn kín cách nhiệt
- Gạch, đá ốp lát
- Gạch gốm ốp lát
- Đá ốp lát tự nhiên
- Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
- Cát xây dựng
- Cốt liệu cho bê tông và vữa
- Cát nghiền cho bê tông và vữa
- Vật liệu xây
- Gạch đất sét nung
- Gạch bê tông
- Sản phẩm bê tông khí chưng áp
- Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép
- Vật liệu xây dựng khác
- Sơn tường dạng nhũ tương
- Tấm sóng amiăng xi măng
- Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường
- Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
- Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp và thoát nước
- Ống và phụ tùng Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước
- Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước
- Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
- Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
- Các loại ống
 Những Lưu ý cần nắm!
- Kể từ ngày 01/7/2020, các sản phẩm bị loại bỏ trong QCVN 16:2019/BXD sẽ không phải chứng nhận phù hợp quy chuẩn.
- Những đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2017/BXD vẫn được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.

2. Chứng nhận Hợp quy SƠN

Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm SƠN buộc phải chứng nhận hợp quy là: Sơn tường dạng nhũ tương.

Dòng sơn bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo QCVN16

Có 2 phương thức chứng nhận như sau:

- Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất sơn trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu sơn từ nước ngoài.


- Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy SƠN theo QCVN 16:2019/BXD. Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
- Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, đơn vị cấp chứng nhận sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
- Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

3. Chứng nhận Hợp quy Gạch và Gạch Đá ốp lát

Cũng theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm Gạch và Gạch đá ốp lát buộc phải chứng nhận hợp quy là: Gạch gốm ốp lát, Đá ốp lát tự nhiên, Gạch đặc đất sét nung, Gạch rỗng đất sét nung, Gạch bê tông, Sản phẩm bê tông khí chưng áp, Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.

Các Phương thức chứng nhận cho dòng sản phẩm này như sau:

- Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Gạch và Gạch đá ốp lát trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Gạch và Gạch đá ốp lát từ nước ngoài.

- Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần).

- Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

4. Chứng nhận Hợp quy Kính xây dựng

- Nhóm sản phẩm Kính xây dựng phải chứng nhận hợp quy là: Kính nổi, Kính màu hấp thụ nhiệt. Kính phủ phản quang, Kính phủ bức xạ thấp, Kính gương tráng bạc,..

Phương thức chứng nhận:

- Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Kính xây dựng trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Kính xây dựng từ nước ngoài.

- Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
- Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, đơn vị cấp Chứng nhận sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần).
- Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

5. Chứng nhận Hợp quy Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

- Nhóm sản phẩm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông phải chứng nhận hợp quy là: Xi măng poóclăng, Xi măng poóc lăng hỗn hợp, Xi măng poóc lăng bền sun phát, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát, Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng, Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng, Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.

Phương thức chứng nhận:

- Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông từ nước ngoài.

- Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, đơn vị cấp chứng nhận sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần).

- Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

6. Chứng nhận Hợp quy Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo Cửa sổ và Cửa đi bắt buộc phải chứng nhận hợp quy.

Phương thức chứng nhận gồm:

- Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi từ nước ngoài.

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

► Mọi nhu cầu, thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Sản phẩm theo QCVN16 (chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng) cũng như Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 090 456 7980 để được TƯ VẤN và Hỗ trợ Nhanh chóng- Kịp thời nhất!

Các Bài Viết Khác

13-08-2023

Kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

13-08-2023

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

22-04-2023

ISO 45001:2018 ra đời với sứ mệnh giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro không đáng có liên quan tới sức khỏe của công nhân viên. Đối với doanh nghiệp sản xuất, ISO 45001:2018 trở thành công cụ đắc lực để thúc đẩy nâng cao năng suất.

21-04-2023

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

06-12-2022

TCVN 9536:2021 áp dụng về Hiệu suất năng lượng Máy thu hình TiVi dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế TCVN 9536 2012 kể từ năm 2025.

15-10-2022

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông BẮT BUỘC phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

15-10-2022

Ngày 21/02/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông có công bố dự thảo Thông tư xx/2022/TT-BTTTT (thay thế cho Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT quy định "Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông" (danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng nhà nước, chứng nhận hợp quy và/hoặc công bố hợp quy).

07-10-2022

Với một thế giới ngày càng hiện đại, việc chặt chẽ cũng như an toàn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Giả sử: Bạn mua một chiếc Máy điều hòa thì vấn đề gì được bạn ưu tiên? Chính là an toàn và chất lượng. Còn nếu bạn là Doanh nghiệp thì bạn muốn điều gi? Câu trả lời chính là Khách hàng.

06-10-2022

Tính đến tháng 9 năm 2022, đã có hơn 346 nghìn lượt phương tiện kiểm định không đạt tiêu chuẩn ở lần kiểm định thứ nhất phải khắc phục sửa chữa.

06-10-2022

Chứng nhận BRC - British Retailer Consortium được phát triển nhằm giúp cho doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và các thị trường quốc khó tính như Hoa Kỳ và EU.

06-10-2022

Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và chế biến, vận tải kho bãi, chế tạo sửa chữa… Đây là một trong số những ngành nghề có nhiều nguy hiểm gây mất an toàn cho người lao động. Khả năng phát sinh những tai nạn trực tiếp khá cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và xã hội.

20-07-2022

Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ký ngày 14/10/2021 quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Thông tư này có nhiều điểm mới với tư tưởng cởi mở tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn so với phiên bản cũ là Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT.

01-04-2022

SWIN - Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục bắt buộc Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn và Công bố hợp quy, hợp chuẩn phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Chứng nhận sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN...

01-04-2022

Doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng đồ Điện, Điện tử,... cần gì? SWIN hiểu được những điều mà Doanh nghiệp bạn cần để tiến hành đưa hàng hóa cung cấp ra thị trường. Và SWIN tin rằng khi bạn đến với chúng tôi, bạn không hề thất vọng mà ngược lại Bạn muốn kết nối lâu dài hơn nữa... Bởi:

18-11-2021

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT công bố bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thông tư 11).

18-11-2021

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu của Chính phủ về việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, các điều kiện cho hoạt động đo lường cũng từng bước được đơn giản hóa, cắt giảm.

21-09-2021

Bảo đảm hệ thống giao thông vận tải thông suốt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc vận chuyển nông sản, vật tư đầu vào và tiêu thụ, xuất khẩu; hướng dẫn cho người lao động đã được tiêm đủ liều vắc xin để có lao động.

12-05-2021

Thương hiệu là khái niệm được nhắc đến rất nhiều và được rất nhiều chuyên gia đưa ra định nghĩa, nhưng có 2 định nghĩa khiến tôi nhớ nhất

12-05-2021

Chương trình hành động theo tiêu chuẩn ISO cho các nước đang phát triển tạo thành khuôn khổ tổng thể cho kỹ thuật và đào tạo để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên.

Zalo
090 4567 980
Zalo